Menu Close

Mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas

2023  metų Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos veiklos ataskaita

2022  metų Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos veiklos ataskaita

2021  metų Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos veiklos ataskaita

2020  metų Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos veiklos ataskaita

2019  metų Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos veiklos ataskaita

 

2023 m. Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos rodikliai

2022 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2022 m. Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos rodikliai

2021 m. Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos rodikliai

 

2021 metų mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita

Tėvų apklausa, pradinės klasės                         Tėvų apklausa, spec. klasės                   Mokytojų apklausa

 

2020 metų mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita

Mokytojų apklausos  bendra ataskaita                          Tėvų apklausos bendra ataskaita

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2017 m.

Mokyklos ataskaita 2 klasė                            Mokyklos ataskaita 4 klasė

 

Mokyklos V srities “Strateginis valdymas” veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2015 – 09

Ataskaitos rezultatai

 

 Statndartizuotų testų rezultatai 2014 – 09

 2014 m. balandžio 29, 30 d. , gegužės 6 d. 4 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“ . Mokiniai atliko    skaitymo, rašymo ir matematikos testus. Pateikiame apibendrintus testo rezultatus.

2014 m. statndartizuotų testų rezultatai

 

Veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita 2013 – 03

Ataskaitos rezultatai