Menu Close

Žiedeliai

Ikimokyklinio ugdymo „Žiedelių“ grupė

Grupės darbo laikas 07.00-17.30 val.

Grupėje dirba mokytojos Asta Sabaliauskienė, Irena Arienė. Mokytojų savybės, kaip pedagoginė patirtis, lankstumas, komunikabilumas, kūrybiškumas, tolerancija lemia sėkmingą bendravimą ir bendradarbiavimą su vaikais ir jų tėvais.

Grupėje sukurta saugi ir vaiką stimuliuojanti aplinka. Sudarytos sąlygos ramiam poilsiui. Sukurtos atskiros erdvės vaikų veikai. Pripažįstama vaiko teisė rinktis veiklą, laisvai judėti iš vienos erdvės į kitą. Atsižvelgiant į vaikų patirtį, amžių ir poreikius plėtojamos kompetencijos: sveikatos saugojimo, socialinė-emocinė, pažinimo, komunikavimo, meninė.

Grupė dalyvauja mokyklos, respublikos ir tarptautiniuose projektuose bei parodose. Integruojama socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“. Rengiame sportines pramogas, švenčiame kalendorines šventes su mokyklos bendruomene ir tėveliais.