Menu Close

Lašiukai


Darbo laikas: 7.00-19.00

Vaikų amžius: 2-3 metai

Grupėje dirba: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos- Irena Kubilienė, Odeta Kerienė, vaikų priežiūros darbuotoja- Jūratė Kniukštienė.

Ikimokyklinio ugdymo ,,Lašiukių“ grupėje vaikai ugdomi pagal Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos parengtą ,,Ikimokyklinio ugdymo programą“, integruojame socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą Kimochis, kurios tikslas- padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Ugdydami vaikus siekiame, kad jie augtų sveiki, kūrybingi, orūs, smalsūs, savarankiški ir emociškai stiprūs.