Menu Close

Mokyklos statistiniai duomenys

2023-2024 m. m.

Iš viso įstaigoje

Grupių, klasių

Vaikų skaičius Spec. ugdymosi poreikių mokiniai – 99

 

Vaikų ir mokinių turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimus

Vaikų ir mokinių turinčių specifinius pažinimo ir itelekto sutrikimus

23

384

106

62

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

10

175

59

22

Iš jų ikimokyklinio ugdymo

7

125

34

9

Iš jų specialios

1

6

6

6

Iš jų priešmokyklinio ugdymo

2

44

19

7

Mokyklinis amžius

13

209

47

40

Pradinio  ugdymo

8

176

20

13

Jungtinės specialiosios lavinamosios

5

33

27

27

Užmokestis už darželį

100 % moka tėvai

111

50 % moka tėvai

31

Visiškai nemoka

2

Nemoka už maitinimą

14

Nemokamai maitinama mokinių 16

Pedagogai

41

Atestuoti – 34

Neatestuoti 4

mokytojai

vyresnieji

metodininkai

Vadovai

3

Mokytojai

11

1

9

1

Spec. klasių mokytojai

5

1

4

Pirešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

15

11

2

1

Meninio ugdymo mokytojai

2

2

Logopedai, spec. pedagogai

3

1

1

1

Socialinis pedagogas

1 (ekspertas)

Judesio korekcijos mokytojai

1

1

1

  –

Psichologas

1

1

Bibliotekos  vedėjas

1