Menu Close

Darbo užmokestis

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m.

4 ketv.

Direktorius

1

Neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1

Neskelbiama

Mokytojas (meninio ugdymo)

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1

Neskelbiama
Mokytojas metodininkas

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

16

1446

Vyresnysis mokytojas

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1

Neskelbiama
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

11

1269

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

4

1647

Pagalbos mokiniui specialistai-pedagoginiai darbuotojai (logopedas, psichologas, spec.pedagogas)

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

5

1595

Pagalbos mokiniui specialistai-nepedagoginiai darbuotojai (bendrosios praktikos slaugytojas, bibliotekos vedėjas, mokytojo padėjėjas)

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

14

687

Vyr.buhalteris

1

Neskelbiama
Ūkio dalies vedėjas

1

Neskelbiama
Raštinės vedėjas

1

Neskelbiama
Vaikų priežiūros darbuotojas

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

9

839

Aptarnaujantis personalas (valytojas, virėjas, pagalbinis darbininkas, patalynės prižiūrėtojas,  kiemsargis, vairuotojas, naktinė auklė)

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

12

736