Menu Close

Psichologinė pagalba

Psichologo darbo tikslas – stiprinti mokyklos bendruomenės psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą,  aktyviai bendradarbiaujant su  mokyklos bendruomenės nariais.  

Psichologo pagrindinės veiklos kryptys: 

 1. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; 
 1. Konsultavimas:  darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, tiesioginio poveikio būdų numatymas,  bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas; 
 1. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 
 1.  Psichologinių problemų prevencija:  poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi: 

 1. Mokinys (savarankiškai) 
 1. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) 
 1. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą 
 1. Vaiko teisių apsaugos skyrius 

MOKINIAI  į mokyklos psichologę gali kreiptis: 

 • jei kyla sunkumų moksluose, 
 • nesutaria su draugais, tėvais, mokytojais, 
 •  jaučiasi vienišas ir nemylimas, 
 • jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes, 
 • yra liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti. 

TĖVAI į mokyklos psichologę gali kreiptis: 

 • kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška ir jūs nežinote, kaip tokiu atveju elgtis; 
 • kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas ir jums tai kelia nerimą; 
 • įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis. 

MOKYTOJAI į mokyklos psichologę gali kreiptis: 

 • kai susiduria su mokinio mokymosi sunkumais, mokymosi motyvacijos stoka, nori nustatyti sunkumų priežastis, bendradarbiauti padedant mokiniui; 
 • kai nori pagerinti klasės psichologinį mikroklimatą; 
 • kai susiduria su mokinių elgesio problemomis; 
 • susiduria su krizines situacijas patyrusiu mokiniu (netektis, smurtas šeimoje ir t.t.). 

Kaip vyksta konsultacijos? 

Pirmo susitikimo metu su interesantu sutariama dėl tolimesnių konsultacijų laiko ir trumpai aptariama problema. Sutartu laiku vyksta individualios (ir grupinės, jei reikia) konsultacijos. Konsultacijų skaičius priklauso nuo problemos sudėtingumo. 

Savaitės dienos  Darbo laikas 
Pirmadienis  8.00–14.00  
Antradienis  8.00–13.00  
Trečiadienis  8.00–14.00  
Ketvirtadienis   
Penktadienis   8.00–13.00  

 

Darbo laiko pasiskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl nenumatytų situacijų, darbo turinio ypatumų, pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo. Iš anksto nesuplanuotai konsultacijai galima suderinti susitikimo laiką nurodytais kontaktais. 

Kontaktai: 

Psichologė Rimantė Gedrimienė 

El. p.: rimantegedrimiene@gmail.com 

Tel. nr.: 8 445 78986