Menu Close

Skaičiukai

Priešmokyklinė ugdymo grupė „Skaičiukai“

Priešmokyklinė ugdymo grupė „Skaičiukai“

Darbo laikas: 7.30-17.30 val.

Dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Violeta Cirtautienė, Ingrida Jonkienė.

Vaikų priežiūros darbuotoja Virginija Paulauskienė.

Dirbama pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Kiekvienas vaikas asmenybė, kūrėjas. Todėl sudaromos palankios sąlygos jo poreikių tenkinimui, asmenybės plėtrai, saviraiškai ir socializacijai. Padėti vaikui sėkmingai pasiruošti mokyklai padeda 5 kompetencijos:

Socialinė – gyventi ir būti greta, kartu, gerbti šalia esantį, suprasti, išklausyti, padėti.

Sveikatos saugojimo – saugiai gyventi, saugiai judėti, gerbti savo ir kito lytį.

Pažinimo – stebėti, tyrinėti ir atrasti pasaulį pačiam.

Komunikavimo – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti ir rašyti, bendradarbiauti su kitais.

Meninė – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis.

Skleidžiame patirtį ir už įstaigos ribų, dalyvaudami įvairiuose projektuose, parodose. Grupėje vykdoma programa „Laikas kartu“, kurios tikslas yra išmokyti vaikus valdyti savo emocijas, gebėti tramdyti pyktį ir tinkamai spręsti iškilusias problemas, būti draugiškiems ir empatiškiems.