Menu Close

Skaičiukai

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ„SKAIČIUKAI“

Darbo laikas: 7.30-17.30 val.

Grupėje dirba

Mokytojos Violeta Cirtautienė, Loreta Stropuvienė.

Mokytojos padėjėja Jolanta Montvydienė.

Vaikų priežiūros darbuotoja Virginija Paulauskienė.

Ugdymo turinys vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Grupės aplinka skatina vaikų raštingumą, kūrybiškumą, norą pažinti, tyrinėti pasaulį- čia kiekvienas vaikas asmenybė, kūrėjas, išradėjas.

Mes tikime, kad negalia nėra kliūtis tobulėti, todėl grupėje sėkmingai vykdomas įtraukusis ugdymas.

Ugdymo turinį papildome programa „ Zipio draugai “, ji padeda ugdyti 5-7m. amžiaus vaikų socialinius įgūdžius ir emocines kompetencijas.

Dalyvaujame rajone ir respublikoje organizuojamuose įvairiuose renginiuose.