Menu Close

Darbuotojai

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

1. Ramunė Liukienė direktorius 8 667 78188 direktore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt
2. Nijolė Vasiliauskienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui (8 445) 78987, pavaduotoja@tiskeviciute.kretinga.lm.lt
3. Edita

Strikienė

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytojas mokytoja tiskeviciute.ugdymas@gmail.com
4. Regina Songailienė socialinis pedagogas ekspertė
5. Aurelija Tolienė spec. pedagogas vyresnioji specialioji pedagogė
6. Airida Narvilienė logopedas vyresnioji specialioji pedagogė
7. Angelė Kleinauskaitė logopedas logopedė metodininkė
8. Birutė Stanienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas mokytoja metodininkė
9. Loreta Stropuvienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas mokytoja
10. Irena Kubilienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnioji mokytoja
11. Odeta Kerienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnioji mokytoja
12. Nijolė Liutkutė ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnioji auklėtoja
13. Vilija Kuizinienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnioji mokytoja
14. Irena Arienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnioji mokytoja
15. Gražina Drungienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnioji mokytoja
16. Asta Sabaliauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas mokytoja metodininkė
17. Nijolė Panorienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas  vyresnioji mokytoja
18. Regina Songailienė priešmokyklinio ugdymo mokytojas mokytoja metodininkė
19. Jūratė Gudonienė priešmokyklinio ugdymo mokytojas vyriausioji mokytoja
20. Rūta Lukauskienė meninio ugdymo mokytojas  vyresnioji mokytoja
21. Dalia Statnickienė kūno kultūros mokytojas kūno kultūros mokytoja metodininkė
22. Laima Vaitkutė judesio korekcijos specialistė mokytoja metodininkė
23. Jolanta Gecevičienė muzikos mokytojas muzikos mokytoja metodininkė
24. Daiva Vyštartienė anglų kalbos mokytojas vyresnioji anglų kalbos mokytoja
25. Audronė Klapatauskienė pradinių klasių mokytojas mokytoja metodininkė
26. Laima Kurklietienė pradinių klasių mokytojas mokytoja metodininkė
27. Jolanda Agapova pradinių klasių mokytojas mokytoja metodininkė
28. Ingrida Jonkienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas / meninio ugdymo-šokio mokytojas mokytoja metodininkė / mokytoja
29. Sigita Tamošaitytė pradinių klasių mokytojas mokytoja metodininkė
30. Gintarė Urbonienė pradinių klasių mokytojas mokytoja metodininkė
31. Simona Venckutė pradinių klasių mokytojas  mokytoja
32. Gintautė Radajeva pradinių klasių mokytojas mokytoja
33. Renata Šiaulienė pradinių klasių mokytojas mokytoja metodininkė
34. Violeta Cirtautienė priešmokyklinio ugdymo mokytojas vyresnioji mokytoja
35. Virgina Gaudutienė lavinamosios klasės mokytojas specialioji pedagogė metodininkė
36. Aurelija Lukošienė lavinamosios klasės mokytojas specialioji pedagogė metodininkė
37. Aurelija Juškienė lavinamosios klasės mokytojas specialioji pedagogė metodininkė
38. Alma Petrokienė lavinamosios klasės mokytojas vyresnioji specialioji pedagogė
39. Deimantė Paulė lavinamosios klasės mokytojas vyresnioji specialioji pedagogė
40. Ingridas Kiškys šokio mokytojas šokio mokytojas metodininkas
41. Agnė Jakumienė ikimokyklinio ugdymo mokytojas mokytoja
42. Rimantė Gedrimienė psichologas
43. Regina Žibinskė specialusis pedagogas, logopedas specialioji pedagogė, logopedė

Nepedagoginių darbuotojų sąrašas

 

Eil.

Nr.     

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kontaktai

1. Nijolė Pocienė ūkio dalies vedėjas 8 673 54787 ukvedys@tiskeviciute.kretinga.lm.lt
2. Lina Savickienė vyriausiasis buhalteris (8 445) 78986 buhaltere@tiskeviciute.kretinga.lm.lt
3. Ramutė Tamošauskienė raštinės vedėjas (8 445) 78987 sekretore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt
4. Giedrius Žiubrys kompiuterinių sistemų inžinierius
5. Alma Litvinienė bendrosios praktikos slaugytojas / mitybos ir higienos specialistas
6. Kazimiera Stončienė masažuotojas
7. Jonas Akranglis pastatų techninės priežiūros darbininkas/elektrikas
8. Aurelija Paulauskienė bibliotekos vedėjas
9. Antanas Jonutis vairuotojas
10. Rita Balčiūnė mokytojo padėjėjas
11. Janina Pipirienė mokytojo padėjėjas
12. Danguolė Kaklienė mokytojo  padėjėjas
13. Sonata Šlepetienė mokytojo padėjėjas
14. Sandra Paulauskienė mokytojo padėjėjas
15. Jolanta Montvydienė valytojas, mokytojo padėjėjas
16. Rima Kavarzienė mokytojo padėjėjas
17. Židrūnė Liaudinskienė mokytojo padėjėjas
18. Lina Lūžienė mokytojo  padėjėjas
19. Zina Riepšienė mokytojo  padėjėjas
20. Erika Šlepetytė mokytojo  padėjėjas
21. Vaida Rauktienė mokytojo padėjėjas
22. Jūratė Kniukšienė vaikų priežiūros darbuotojas
23. Vaidutė Žvinklienė vaikų priežiūros darbuotojas
24. Irena Jockuvienė vaikų priežiūros darbuotojas
25. Zita Rupšienė  vaikų priežiūros darbuotojas
26. Virginija Paulauskienė vaikų priežiūros darbuotojas
27. Simona Venckuvienė vaikų priežiūros darbuotojas
28. Rasa Adomavičienė vaikų priežiūros darbuotojas
29. Rasa Ruginienė vaikų priežiūros darbuotojas
30. Danguolė Venckuvienė vaikų priežiūros darbuotojas
31. Roma Drungilienė vaikų priežiūros darbuotojas
32. Adė Endriuškienė virėjas
33. Sigita Gelminauskienė virėjas
34. Silvija Valužienė virėjas
35. Danutė Montvydienė valytoja
36. Asta Beniušytė valytojas
37. Laima Merkelienė valytojas
38. Daiva Ramonienė valytojas
39. Steponas Merkelis kiemsargis