Menu Close

Įgyvendinami ES projektai

Įgyvendinami ES projektai:

 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nuo 2018 m. mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

· Įsigytos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga 1–4 kl.

· Naudojami projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ svetainės „Vedlys“ pamokų veiklų aprašai.

· Dalijamasi patirtimi su kitų mokyklų mokytojais apie gamtos ir technologinių mokslų priemonių panaudojimą pamokose ir veiklose (Gerosios patirties sklaida „Pamokos kitaip“ Kretingos rajono Salantų gimnazijos mokytojams).

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (gauta gamtos ir technologinių mokslų priemonių, HP ProBook 450 G7    15 vnt. ).

Mūsų mokykla į projektą įsitraukė 2018 m. Projektas bus vykdomas iki 2021 m. gruodžio 31 d.