Menu Close

Boružėlės

SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖ „BORUŽĖLĖS“

Darbo laikas:

7.00-17.30 val.

Grupėje dirba: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Birutė Stanienė ir Edita Strikienė, vaikų priežiūros darbuotoja Irena Jockuvienė.

Švietimo pagalbą teikia: specialioji pedagogė- logopedė Aurelija Tolienė ir judesio korekcijos specialistė Laima Vaitkutė.

Tai ikimokyklinio ir priešmokyklinio specialiojo ugdymo grupė vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Čia vaikai ugdomi pagal pritaikytas programas, kurios sudaromos atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius specialiuosius ugdymosi poreikius ir gebėjimus.

Grupėje sukurta stimuliuojanti aplinka ir tikslingai parinktos priemonės sudaro galimybę lavėti vaikų pažintiniams gebėjimams – mąstymui, dėmesiui, atminčiai, suvokimui, kalbai ir motorikai. Ugdymas grupėje vyksta per žaidybines veiklas, išryškinant vaiko stipriąsias puses bei lavinant silpnąsias.

Grupės vaikams yra teikiama individuali specialiojo pedagogo-logopedo ir judesio korekcijos specialisto pagalba.