Menu Close

Šypsenėlės

IKIMOKYKLINIO UGDYMO „ŠYPSENĖLIŲ“ GRUPĖ

Grupės darbo laikas 7.00-17.30val.

Grupėje dirba: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Strikienė ir Irena Arienė, vaikų priežiūros darbuotoja Rasa Adomavičienė.

Šioje grupėje atsižvelgiame į vaikų prigimtines galias, jų individualią patirtį, vadovaujamės vaiko raidos dėsningumais.

Grupėje vaikus ugdome plėtojant ikimokyklinio ugdymo programoje išskirtas penkias kompetencijas – socialinę, pasaulio pažinimo, komunikavimo, meninę bei sveikatos saugojimo.

Stengiamės parinkti kuo įvairesnius ugdymo metodus: žaidybinius, vaizdinius, žodinius, kūrybinius, eksperimentinius, praktinius, projektinius.

Siekiame ugdymo priemonių įvairovės – kad jos apimtų visas vaiko ugdymo(si) sritis, kad būtų tikslingos, funkcionalios.

Siekiame, kad grupėje kuriama edukacinė aplinka būtų: įvairiapusiška, turtinga, informatyvi, saugi, jauki, moderni, estetiška, žaisminga, lanksti, dinamiška, kūrybiška, skatinanti veikti, kokybiška.