Menu Close

Gudručiai

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ ,,GUDRUČIAI“

Darbo laikas: 7:00- 17:30

Vaikų amžius: 3-5 metai

Grupėje dirba: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilija Kuizinienė ir Nijolė Panorienė, vaikų priežiūros specialistė Danguolė Venckuvienė.

Grupėje dirbame pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdome socialinę, pažinimo, komunikavimo, sveikatos stiprinimo ir saugojimo, meninę kompetencijas.

Integruojame socialinių emocinių įgūdžių programą ,,Kimochis“. Ši programa skirta ugdyti emocinį intelektą, skatinti pozityvų elgesį, lavinti bendradarbiavimo įgūdžius, vaiko charakterį. Dalyvaujame respublikinio aplinkosauginio projekto ,,Mes rūšiuojam“ veikloje.

Grupėje yra vaikų, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Siekiant geriau pažinti tokį vaiką, suprasti jo galias, padėti jam, atrasti tinkamus ugdymo metodus, veiksmingai ir tikslingai bendradarbiaujame su vaiko tėvais, švietimo pagalbos specialistais.

Grupėje sukurta aplinka, kurioje vaikas jaučiasi saugus, gerbiamas, pripažįstama jo nuomonė, tenkinami poreikiai, skatinamas pozityvus bendravimas. Mažieji turi galimybę rinktis veiklas, priemones, stebėjimų, tyrinėjimų ir bandymų pagalba pažinti supantį pasaulį, pasinerti į kūrybinę veiklą. Pagrindinė vaikų veikla grupėje – žaidimas, nes tai svarbiausia socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla.