Menu Close

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

Mokyklos veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas –85.31.10;
 • kitos švietimo veiklos rūšys:
 •  ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;
 •  pradinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;
 •  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas – 55.20.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;
 • kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;
 • kita, niekur kitur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.09;