Menu Close

Pelėdžiukai


PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „PELĖDŽIUKAI“

Grupės darbo laikas: 7.00 – 17.30

Ugdymo turinys vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Priešmokyklinio ugdymo(si) tikslas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes ir patirtį, padėti jam sėkmingai pasiruošti mokyklai.

Į ugdymo turinį integruojama emocinio ugdymo programa ,,Laikas kartu“. Tai įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmoko vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa ugdo vaikų savimonę, bendravimą, atsakingumą, moko problemų sprendimo, nepasidavimo neigiamai bendraamžių įtakai, pagarbos sau ir kitiems.

Vedamos prevencijos valandėlės.

Grupėje dirba mokytojos – Regina Songailienė ir Jūratė Gudonienė, vaikų priežiūros darbuotoja – Zita Rupšienė.