Menu Close

Savivaldos institucijos

MOKYKLOS TARYBA

PIRMININKAS – Renata Šiaulienė

SEKRETORIUS – Ramutė Tamošauskienė

MOKYTOJŲ ATSTOVAI:

Regina Songailienė

Audronė Klapatauskienė

Dalia Statnickienė

Asta Sabaliauskienė

TĖVŲ ATSTOVAI:

Vaida Steponavičienė

Edita Verbienė

Jurga Steponavičienė

Aušra Galdikienė

Jolita Šamonskienė

Gintarė Vizbarienė

Virginija Talmontienė

Donata Vitkė

Vytautas Rima

Inga Petrulevičienė

Aistė Paulauskienė

Violeta Stonytė

Sandra Joskaudienė

SOCIALINIAI PARTNERIAI:

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ pirmininkė Sigita Bendikienė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Ieva Rukšienė – direktorė, tarybos pirmininkė

Nariai –  visi mokyklos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

 

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

Audronė Klapatauskienė – pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Regina Songailienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, pedagogų metodinės grupės pirmininkė.

Virgina Gaudutienė  – lavinamosios klasės mokytoja, specialiojo ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

 

MOKINIŲ TARYBA

Regina Songauilienė, socialinė pedagogė, vadovė.