Menu Close

Socialinio pedagogo pagalba

 

Algoritmas

Socialinė pedagogė Regina Songailienė

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios

integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

· Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;

· Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;

· Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;

· Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;

· Vykdo prevencines programas;

· Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų

tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

· Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

· Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).

· Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).

· Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus).

· Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).

· Šviečiamąją (informuoja, aiškina).

· Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).

· Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).

· Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).

· Socialinio ugdymo.

Gerbiami Tėveliai, kreipkitės:

● jeigu vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;

● jeigu vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;

● jeigu vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;

● jeigu vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi.

Mieli mokiniai, kad išliktumėte saugūs, labai svarbu:

● Pasitikėti savimi- teigiamai apie save mąstyti, žinoti savo stiprybes ir stengtis įveikti

silpnybes;

● Gerbti save – niekam neleisti savęs žeminti, pabrėžti savo vertę;

● Pasakyti „NE“, kai gauni pavojingą ar tau nepriimtiną pasiūlymą;

● Bendrauti ir bendradarbiauti: spręsti konfliktus be smurto, paprašyti pagalbos, pasitarti;

● Pasirinkti draugus, kuriais gali pasitikėti, kurie neįtrauks tavęs į pavojingą veiklą, nevers

tavęs paklusti;

● Iš anksto įvertinti pavojingas situacijas. Dažniau nukenčia ne tik silpnesni, nepasitikintys

savimi vaikai, bet ir drąsuoliai, pervertinantys savo jėgas arba nesugebantys realiai įvertinti

situacijos. Pavyzdžiui, apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų žmonės būna ypač pavojingi dėl

neprognozuojamo elgesio. Kompanijose, kai vartojami svaigalai, visada didesnė prievartos rizika.

Mieli mokiniai, kreipkitės, jeigu:

● norite pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog

pabūti kartu…

● kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti…

● turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias

akcijas, renginius ir pan…

● žinau, kad kiekvienas iš Jūsų esate savitas ir nepakartojamas. Priimu Jus tokius, kokie esate.

Saugau ir laikau paslaptyje man patikėtus Jūsų džiaugsmus, rūpesčius, svajones…

Neteisiu ir nesmerkiu, juk visi galime suklysti, suklupti…

Man svarbu, kad mūsų mokykla taptų Sėkmės mokykla kiekvienam mokiniui.

Mielai Jums padėsiu ir lauksiu socialinės pedagogės kabinete (105).

el. paštas social.pedagoge@gmail.com

tel. 8686 05741

Socialinės pedagogės darbo laikas 2022-2023 m.m:

Pirmadienis – ketvirtadienis 7.30 – 13.00 val.

Pietų pertrauka 13.00 -13.30 val., 13.30 -16.00 nekontaktinės val.

Visada galima susitarti ir susitikti kitu Jums tinkamu laiku.