Menu Close

Šnekučiai

ŠNEKUČIŲ GRUPĖ

Grupės darbo laikas 07.00 – 17.30 val.

Mokytojos Nijolė Liutkutė, Loreta Stropuvienė.

Mokytojos padėjėja Janina Pipirienė.

Vaikų priežiūros darbuotoja Roma Drungilienė.

Grupės tikslas – atsižvelgti į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį ir raidą, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, bendravimo pradmenis. Stengiamės kurti, modeliuoti ugdomąją aplinką, kuri aktyvintų vaiką domėtis ja, veikti joje. Ugdymas vyksta per pagrindinę veiklą – žaidimą. Siekiame, kad vaikai mūsų grupėje būtų saugūs, laisvi, mylimi, pastebimi, pripažinti.

Grupė dalyvauja įvairiuose rajoniniuose bei respublikiniuose projektuose, parodose. Kartu su mokyklos bendruomene švenčiame kalendorines šventes, bendradarbiaujame su tėveliais.