Menu Close

YPATINGA KLASĖ, KAD VISIEMS VAIKAMS BŪTŲ LYGIOS GALIMYBĖS LAVINTIS „SAULĖS SPINDULIUOSE NELIEKA ŠEŠĖLIŲ“


Džiaugiamės išsipildžiusia mokyklos svajone, įrengtu šiuolaikišku kabinetu, kurio dėka bus teikiamos kokybiškos ugdymo paslaugos ypatingiems mokiniams. Kabinetas įrengtas gautomis lėšomis – 15180,00 Eur iš Pasaulio lietuvių bendruomenės Čikagoje, paramos vaikams organizacijos ,,Saulutė“. Nuoširdi padėka jos pirmininkei Dainai Siliūnas ir organizacijos atstovui Artūrui Žiliui ir visiems prisidėjusiems prie paramos. Mokyklos lėšomis suremontuota klasė.

Labai daug lėšų išleista ugdomajai erdvei: naujos mokinių darbo vietos aprūpintos nešiojamais kompiuteriais, nupirktas interaktyvus ekranas. Priemonės skirtos lietuvių kalbai (garsinė analizė, raidžių įsiminimas, skaitymo pradmenys, skaitymo sutrikimų įveika), matematikai (skaičiavimas, veiksmų suvokimas, skaičiaus dalys, erdvės suvokimas). Taip pat čia yra priemonių dėmesingumui, pastabumui, atminčiai lavinti. Įrengta darbo vieta pedagogei ir padėjėjai: naujas stalas, kėdės, stacionarus kompiuteris su garso kolonėlėmis.

Logopedinių užsiėmimų erdvė pasipildė naujomis kalbos ir kalbėjimo lavinimo priemonėmis. Įrengtos dvi darbo vietos mokiniams, turintiems ASS. Kartais atsiriboti nuo draugų patinka ir įprastos raidos mokinukams.

Klasėje mokiniai turės atokvėpio erdvę. Sklindant muzikai ir kvapams pailsės, mokysis kalbinio kvėpavimo, raumenų atpalaidavimo. Taip pat pasirinks kur atsisėsti: ant jutiminio sėdmaišio, sofos, tachtos ar didelės pagalvės. Pasirinks šviesą skleidžiantį projektorių ar liečiamus šviesos šaltinius, sudaryta galimybė pabūti tamsioje palapinėje šviečiant įvairiems šviesos šaltiniams. Norintys pajudėti turės balansines priemones: takelį, ir diskus. Galės pamėtyti į taikinį ar atlikti pratimus su sunkiais kamuoliais.

Yra daug mokinių, turinčių įvairių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Jie beldžia į mūsų širdies duris. Ar atidarysime? Priimti mokinį širdimi mes jau mokėjome, o šiandien sudarytos šiuolaikiškos sąlygos ugdytis kiekvienam mokiniui.