Menu Close

EDUKACIJA „MOKOMĖS ŽAISTI SENOLIŲ ŽAIDIMUS“


Gegužės 24 dieną, specialiųjų klasių ugdytinia, lydimi mokytojų ir tėvelių, lankėsi Nasrėnų vyskupo Motiejaus Valančiaus sodyboje. Mokiniai apžiūrėjo šulinį, mėgino apkabinti seniausią sodyboje augantį klevą, aplankė muziejų, apžiūrėjo daržinę, viralinę, penkių kamarų klėtelę, kurioje įrengta etnografinė ekspozicija. Muziejaus direktorė Violeta Čėsnienė pravedė edukaciją, papasakojo mokiniams su kokiais žaislais žaisdavo vaikai senovėje. Mokiniai turėjo galimybę pasimokyti vaikščioti su kojūkais, jodinėti ant medinių arkliukų, pavažinėti vienas kitą su mediniu vežimaičiu. Daug džiugių emocijų suteikė linksmosios estafetės su lazdomis, maišais, žaidimai „Kerepėža“, „Nešu nešu kiaušį“ ir kt.

Specialioji pedagogė metodininkė Aurelija Juškienė