Menu Close

Sėkmingai įgyvendintas projektas

Spalio 20 d. mokykloje lankėsi Pasaulio lietuvių bendruomenės Čikagoje, paramos vaikams organizacijos ,,Saulutė“ pirmininkė Daina Siliūnienė ir organizacijos atstovas Artūras Žilys.

Svečiai susipažino rėmėjų lėšomis įrengtu šiuolaikišku kabinetu, kuriame sudarytos sąlygos kokybiškam ugdymui, saugioje, vaiko poreikius bei asmenines galias atitinkančioje aplinkoje. Nuo rugsėjo 1 dienos kabinete kasdien vyksta užsiėmimai, mokytoja turi galimybę skatinti, motyvuoti, nuraminti mokinius ir paįvairinti kasdieninę veiklą.

Mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už dėmesį ir paramą ir mokyklai.

Direktorė