Menu Close

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ INTEGRACINIS PROJEKTAS „EGLUTĘ AŠ PAPUOŠIU“

Integracinio projekto tikslas: ugdyti vaikų ir mokytojų kūrybiškumą, meninę raišką, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius meninio ugdymo srityje.

Atkreipėme vaikų, tėvų dėmesį į gamtos saugojimą, antrinių žaliavų rūšiavimą bei jų panaudojimą. Ieškojome sprendimų, meninės raiškos formų, būdų ir technologijų, kuriant žaisliukus.

Padovanojome kiekvienai grupei po originalų kalėdinį žaisliuką nuo savo grupės, kuris papuošė eglutę ar dekoraciją. Ši iniciatyva vyko gruodžio 12-16 dienomis.

Mokytojos susitelkė kūrybiškumui, bendrystei, prasmingam, smagiam užsiėmimui. Įgyvendino savo idėjas ir sumanymus kartu su vaikais kurdamos kalėdinius eglutės žaisliukus.

Mokytoja Asta Sabaliauskienė